Lịch công tác

An toàn thông tin

giaymoi1 06

giaymoi1 10

giaymoi1 14

giaymoi1 16

Thư viện ảnh

ngoitnguong1

Nhìn lại kết quả 10 năm triển khai thực hiện phong trào "TDĐKXDĐSVH"

Những năm qua, các cấp, ngành, mặt trận và các đoàn thể trên địa bàn huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nhất là tập trung xây dựng tư tưởng, đạo đức lối sống, ứng xử trong các tầng lớp nhân dân; thông qua các phong trào hành động cách mạng thường xuyên tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ và nhân dân có tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc, phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có ý chí vươn lên đưa quê hương thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, đoàn kết, phấn đấu vì lợi ích chung. Xây dựng tinh thần lao động chǎm chỉ với lương tâm nghề nghiệp, có kỹ thuật, sáng tạo, nǎng suất cao vì lợi ích của bản thân, gia đình, tập thể và xã hội. Quá trình triển khai thực hiện đã xuất hiện nhiều gương điển hình “người tốt”, “việc tốt” gương mẫu chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực: lao động, sản xuất kinh doanh giỏi, nuôi con khoẻ, dạy con ngoan, gia đình hiếu học, “ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, “gia đình văn hoá tiêu biểu”, “tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”.

Quang cảnh Lễ hội rước Sắc Thầy


Hệ thống thiết chế Văn hóa, Thông tin, Thể thao từ huyện đến cơ sở được quan tâm đầu tư xây dựng; các giá trị văn hóa, lễ hội truyền thống được bảo tồn và phát huy đúng theo tinh thần Luật di sản quy định. Hàng năm duy trì tổ chức tốt các hoạt động lễ hội như: lễ hội cầu ngư, rước sắc thầy, chèo bá trạo, tế xuân, tế thu, hát bộ...mang đậm nét sắc thái văn hóa vùng biển. Thông qua các ngày lễ, tết tổ chức các hoạt động trò chơi dân gian như: đua thuyền, lắc thúng, nhảy bao, kéo co…từng bước nâng cao việc giải trí văn hoá tinh thần trong nhân dân. Toàn huyện có 35 di tích tôn giáo, tín ngưỡng, trong đó có 02 di tích Lịch sử - Văn hóa cấp quốc gia (Vạn An Thạnh và Chùa Linh Quang); 07 di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Tỉnh (Đền thờ Công Chúa Bàn Tranh, Đình làng Long Hải, Dinh Thầy Sài Nại, Đền thờ bà Chúa Ngọc – Vạn Thương Hải, Đình làng Triều Dương, Đình Vạn Hội An và Vạn Mỹ Khê). Công tác bảo vệ, trùng tu, tôn tạo, quản lý và phát huy di tích lịch sử văn hoá được quan tâm đúng theo quy định của Nhà nước.

Di tích lịch sử Văn hóa cấp Quốc gia Vạn An Thạnh

Nhà trưng bày Xương Cá Voi tại Vạn An Thạnh

Các thiết chế văn hoá được đầu tư xây dựng đồng bộ. Trung tâm Văn hoá – Thể thao huyện và các xã đều được xây dựng ổn định tổ chức đi vào hoạt động, các Thôn văn hoá đều có nhà làm việc và địa điểm sinh hoạt hội họp, vui chơi, một số Thôn được đầu tư xây dựng nhà làm việc khá khang trang như: Thôn văn hoá Triều Dương, Thôn Phú Long, Thôn Đông Hải. Cổng chào các thôn văn hoá được xây dựng đúng quy mô, kiểu mẫu theo định hướng chung của huyện. Công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa - thể thao ngày càng có sự chuyển biến rõ nét đã thu hút nhiều tập thể, cá nhân đầu tư xây dựng nhiều hạn mục tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện và các xã như: sân bóng đá mi ni, câu lạc bộ Billar, câu lạc bộ hát với nhau và các hoạt động vui chơi, giải trí cho Thanh thiếu nhi. Các phong trào VHVN-TDTT quần chúng ngày càng có bước phát triển rộng khắp đáp ứng nhu cầu ngày càng tốt hơn đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân từ đó giữ gìn thuần phong mỹ tục, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Các loại tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan từng bước được ngăn chặn, đẩy lùi, xây dựng cộng đồng dân cư an toàn không có tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn về ma túy, mại dâm.

Công tác xã hội hóa giáo dục ngày càng được chú trọng, hệ thống trường học được nâng cấp mở rộng theo từng năm, đội ngũ giáo viên ngày càng được chuẩn hóa, chất lượng giảng dạy ngày càng được nâng cao, trình độ dân trí ngày càng được nâng lên, các trường học ngày càng được đầu tư xây dựng theo hướng đạt chuẩn quốc gia, không có tình trạng học ca 3, xây dựng thực hiện tốt phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Trung tâm học tập cộng đồng tại địa bàn các xã được thành lập và từng bước đi vào hoạt động tạo được sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. Chỉ tính năm học 2011-2012 toàn huyện có 13 trường/220 lớp với tổng số 5.919 học sinh, số trẻ 5 tuổi ra lớp mẫu giáo và huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập THCS, có 03/3 xã đạt chuẩn phổ cập mầm non trẻ 05 tuổi. Hệ thống trường, lớp được xây dựng khang trang, kiên cố, trong đó có 05 trường đạt chuẩn quốc gia (Trường tiểu học Đông Hải và Trường Mầm non Hoa Biển, Trường tiểu học Triều Dương, Trường tiểu học Mỹ Khê, trường THCS Tam Thanh), 
Sự nghiệp Y tế có hướng phát triển tốt, từ chỗ thiếu y, bác sỹ đến nay huyện đã có một lực lượng y, bác sỹ trẻ chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ; bệnh viện đang trong quá trình đầu tư nâng cấp xây dựng hoàn thiện, thực hiện chương trình y tế quốc gia công tác chăm lo sức khỏe ban đầu cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân có những tiến bộ đáng kể, toàn huyện có 3/3 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.
Cơ sở hạ tầng ngày càng phát triển tích cực. Hệ thống chính trị ở cơ sở tiếp tục được củng cố và đạt trong sạch vững mạnh hàng năm. Đời sống kinh tế ngày càng phát triển, văn hóa tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện. Có thể nói, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Phú Quý đã thực sự tạo ra khí thế thi đua mới trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong huyện, nhất là từ khi toàn huyện triển khai việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Kết quả xây dựng gia đình văn hóa, Thôn văn hóa, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa trong thời gian qua là khá tích cực, chuyển biến tốt qua các năm tạo được hiệu quả xã hội cao và được nhân dân đồng tình hưởng tích cực. Nhìn chung, các Thôn văn hoá đã phát động xây dựng đều có những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. Đời sống kinh tế - xã hội thật sự ngày càng được cải thiện nâng cao, nhiều hộ làm ăn khá và giàu, không có hộ đói, hộ nghèo giảm, các hoạt động và mức hưởng thụ, sáng tạo trong lĩnh vực đời sống văn hóa tinh thần, vui chơi giải trí trong nhân dân được đẩy mạnh; tình hình ANCT-TTATXH cơ bản ổn định.  Qua đánh giá thẩm định công nhận hàng năm có trên 90% số hộ đạt gia đình văn hóa, 70-90% đạt danh hiệu Thôn văn hóa và có 98 – 100% cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện đạt chuẩn văn hóa.

Lễ hội đua thuyền truyền thống được tổ chức hàng năm

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo tỉnh, Huyện uỷ, UBND huyện Phú Quý về đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng Thôn văn hóa, cụ thể là xây dựng mỗi xã 01 Thôn Văn hoá đảm bảo các tiêu chí theo quy định. Những năm qua Ban chỉ đạo huyện đã tập trung xây dựng và giữ chuẩn các Thôn văn hóa đảm bảo tiêu chí theo quy định gắn với thực hiện nhiệm vụ do Ban chỉ đạo tỉnh giao: “Mỗi huyện, thị xã, thành phố có ít nhất 70% xã, phường, thị trấn xây dựng được 01 Thôn – Khu phố văn hóa đảm bảo các tiêu chí theo quy định”. Qua tổ chức triển khai xây dựng nhiều Thôn văn hóa đã thực hiện tốt và giữ chuẩn Thôn văn hóa 10 năm liền (2003-2013) như: Thôn Hội An, Thôn Phú Long. Năm 2013, trên địa bàn huyện có 3/3 xã phát động xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.
Những kết quả đạt được trong thời gian qua đáng ghi nhận và phát huy. Tuy nhiên, Phú Quý vẫn còn nhiều khó khăn cần khắc phục đó là: Mặt trái của nền kinh tế thị trường, hội nhập giao lưu giữa Đảo với đất liền và sự phát triển nhanh trong đời sống kinh tế xã hội, ít nhiều đã tác động làm nảy sinh các biểu hiện tiêu cực, tệ nạn xã hội. Công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực đôi lúc chưa chặt chẽ. Tai nạn giao thông đường bộ, tình trạng trộm cắp tài sản công dân, uống rượu say gây rối, thanh thiếu niên tụ tập đánh nhau vẫn còn xảy ra. Tỉ lệ tham gia thực hiện các biện pháp KHHGĐ còn hạn chế, việc sinh con thứ 3 và tỉ lệ phát triển dân số tự nhiên vẫn còn cao.
Với truyền thống đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình của người dân Phú Quý, tin rằng những năm tới Phú Quý sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn đẩy mạnh và thực hiện đạt kết quả phong trào “TDĐKXDĐSVH”, góp phần phát triển tích cực dân sinh, kinh tế, xã hội tại địa phương.
                                                                                                        Bài, ảnh: Lý Thơ

Quảng cáo

 

logo minh sua 1 4 2014

logo 111

logoanphu1

loi phat copy

logo truong huy

MATTRUOCHOANGLONG

long vi 2013 1

tc 

hongngoi

Thồng kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay263
mod_vvisit_counterHôm qua370
mod_vvisit_counterTất cả1797441

Bản quyền thuộc UNBD Huyện Phú Quý.
Trụ Sở: Thôn Quý Thạnh – xã Ngũ Phụng – huyện Phú Quý – tỉnh Bình Thuận
Điện thoại :062.769501. Fax: 062.769217
Phát triển bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)