Lịch công tác

An toàn thông tin

giaymoi1 06

giaymoi1 10

giaymoi1 14

giaymoi1 16

Thư viện ảnh

ngoitnguong1

Đảng bộ và nhân dân huyện đảo Phú Quý phấn đấu xây dựng quê hương ngày một giàu mạnh

Đảng bộ huyện đảo Phú Quý - Những dấu mốc lịch sử

Ngày 27/4/1975 gắn liền với ngày 30/4/1975 - Ngày chiến thắng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Để trực tiếp, kịp thời lãnh đạo nhân dân, ngày 19/5/1975, Tỉnh ủy Bình Thuận ra Quyết định số 28/QĐ-TU về việc thành lập Ban cán sự Đảng và Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời tại đảo Phú Quý, do đồng chí Phạm Trọng Do - nguyên Thường vụ Huyện ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban quân quản huyện Tuy Phong làm Chủ tịch kiêm Bí thư Đảng ủy của Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời đảo Phú Quý.

Tháng 2/1976, theo tinh thần Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tỉnh Thuận Hải được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 tỉnh cũ là Bình Thuận, Bình Tuy và Ninh Thuận. Đồng thời, một số huyện cũng được sáp nhập thành huyện mới. Đảo Phú Quý lúc này được xác định là đơn vị hành chính cấp xã, có 3 thôn (Tam Thanh, Ngũ Phụng và Long Hải) trực thuộc huyện Bắc Bình; do đồng chí Trần Dần làm Chủ tịch; đồng chí Huỳnh Nhuận làm Phó Chủ tịch; các đồng chí Võ văn Chương, Nguyễn Trường Phước và nguyễn Tự (là Ủy viên ủy ban xã) được cử về làm thôn trưởng các thôn Tam Thanh, Ngũ Phụng và Long Hải. Thời điểm này, Đảng bộ xã đảo Phú Quý có 3 chi bộ/3 thôn/16 đảng viên (chủ yếu là các đồng chí được tăng cường từ đất liền ra, một số quê ở Phú Quý tập kết ra Bắc và tham gia kháng chiến trở về); tháng 6/1976, Huyện ủy Bắc Bình đã điều động đồng chí Hoàng Trí Thức làm Bí thư (thay đồng chí Phạm Trọng Do chuyển công tác về đất liền); đồng chí Đoàn Nhật Vinh làm Phó Bí thư; Nguyễn Minh Quyết và Trần Dần làm Ủy viên.

Đầu năm 1977, Phú Quý được xác định là đơn vị hành chính đảo trực thuộc tỉnh Thuận Hải. Ngày 28/5/1977, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thuận Hải ra Quyết định số 282/QĐ-TU chỉ định Ban cán sự đảo Phú Quý, gồm 3 đồng chí, do đồng chí Hoàng Trí Thức làm Bí thư (từ 7/1979 đến 7/1981, đồng chí Hoàng Trí Thức đi học Trường Cao cấp Nguyễn Ái Quốc).

Ngày 15/12/1977, Hội đồng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra Quyết định số 329/CP về việc thành lập huyện đảo Phú Quý, trực thuộc tỉnh Thuận Hải. Ngày 01/6/1978, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thuận Hải ra Quyết định số 60/QĐTV thành lập Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ huyện đảo Phú Quý (gồm 09 thành viên), do đồng chí Nguyễn Đức Châu làm Bí thư. Tính đến tháng 12/1978, toàn huyện có 12 chi bộ/59 đảng viên (chủ yếu là cán bộ tăng cường (98,3%); trong đó đảng viên nữ chiếm 3,4%.

Được sự chỉ đạo, thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thuận Hải, Đại hội Đảng bộ huyện Phú Quý lần thứ nhất được tiến hành từ ngày 27/7 đến ngày 01/8/1979; có 55 đảng viên tham dự; Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa I gồm 11 đồng chí; cuộc họp Ban Chấp hành lần thứ nhất vào ngày 02/8/1979 đã bầu Ban Thường vụ có 03 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Đức Châu làm Bí thư; đồng chí Bùi Quốc Thắng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện, Giám đốc Ngân hàng huyện... Như vậy, từ ngày thành lập Đảng bộ huyện (1978) cho đến nay, Phú Quý đã tiến hành 10 kỳ Đại hội.

Một số kết quả trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng trong năm 2016; nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

- Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016

Năm 2016, tuy phải đối mặt với không ít khó khăn, vướng mắc; song, với sự chủ động và nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ huyện, tình hình các mặt tiếp tục phát triển, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra; cụ thể là:

- Kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định. Thời tiết cơ bản thuận lợi; sản lượng khai thác hải sản ước đạt 26.800 tấn, vượt 2,3% so với kế hoạch và tăng hơn 3,8% so với cùng kỳ; năng lực tàu thuyền, nhất là thuyền công suất lớn tăng khá;tiếp tục thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản của Chính phủ. Công tác trồng và chăm sóc cây xanh, quản lý và bảo vệ rừng được triển khai tích cực. Hoạt động thương mại, dịch vụ, giao thông vận tải biển tuyến Phú Quý - Phan Thiết được cải thiện. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được quan tâm thực hiện; nhiều công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả tốt; đã khởi công gói thầu số 9 - Dự án Kè chống xói lỡ, bảo vệ bờ biển và tích cực kêu gọi đầu tư nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt.

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đạt mục tiêu đề ra; các xã tiếp tục giữ chuẩn nông thôn mới năm 2016 và ngày 05/10/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1916/QĐ-TTg công nhận huyện Phú Quý đạt chuẩn nông thôn mới 2015.

- Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục nâng lên; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chông dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được quan tâm; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm còn 14,1% (kế hoạch 14,8%) và giảm tình trạng tảo hôn. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, thông tin, tuyên truyền được tăng cường;công tác vệ sinh môi trường có chuyển biến. Các hoạt động xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội,giải quyết việc làm được quan tâm; hộ nghèo giảm vượt kế hoạch đề ra.

-Công tác quân sự - quốc phòng được tăng cường; an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội căn bản được giữ vững, ổn định; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội được quan tâm thường xuyên; không để xảy ra tai nạn giao thông gây chết người.

- Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đẩy mạnh; các hoạt động thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử các loại tội phạm được tăng cường, bảo đảm quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những khó khăn, hạn chế; đáng chú ý là:

Ngư trường, nguồn lợi, sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản ngày càng khó khăn; thu ngân sách nhà nước tuy vượt dự toán, nhưng nguồn thu thiếu bền vững;tiến độ thực hiện một số công trình, dự án đầu tư tại địa phương còn chậm; hạ tầng thương mại, dịch vụ du lịch và ý thức của người dân về xây dựng môi trường du lịch chưa đáp ứng yêu cầu; các điều kiện giao thông vận tải đường biển tuy có cố gắng nhưng vẫn chưa được cải thiện tốt. Kết quả xây dựng nông thôn mới thiếu bền vững; chất lượng xây dựng các tuyến đường văn minh, ánh sáng an ninh đạt thấp. Giải quyết một số vấn đề xã hội còn nhiều khó khăn; học sinh bỏ học dở chừng còn nhiều (cuối năm 2016, tổng số học sinh bỏ học là 93 em, chủ yếu học sinh ở bậc trung học cơ sở); tệ tảo hôn, sinh con thứ 3 trở lên, tỷ lệ giảm sinh vẫn chưa đạt theo yêu cầu; việc cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho nhân dân còn chậm; tai nạn lao động biển gây chết người tiếp tục tăng. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân không mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng chất nổ, chất độc hại để khai thác hải sản, không vi phạm lãnh hải nước ngoài và tích cực tham gia các phong trào xây dựng quê hương xanh - sạch - đẹp chưa đạt kết quả cao; nhận thức của một bộ phận nhân dân về giữ gìn vệ sinh môi trường còn thấp. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, tài nguyên, vệ sinh môi trường và các dịch vụ văn hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm còn hạn chế. Một số ít cán bộ, công chức, viên chức chưa gương mẫu, vi phạm pháp luật, dẫn đến phải xử lý kỷ luật. Các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là trộm cắp gia tăng, tai nạn giao thông còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, tình trạng thanh thiếu niên gây rối, đánh nhau vẫn còn xảy ra...

- Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2017

* Mục tiêu chung: Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở địa phương; phát huy và nâng cao chất lượng giáo dục, y tế toàn diện; chú trọng cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân, gắn với giữ gìn vệ sinh môi trường; bảo đảm quốc phòng - an ninh và giữ vững trật tự an toàn xã hội; tiếp tục giữ chuẩn và nâng chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn huyện, xã nông thôn mới...

* Một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm

- Về lĩnh vực kinh tế: (1) Phát huy lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế hải sản gắn với bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; chủ động các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển.(2) Tiếp tục phối hợp thực hiện tốt các chính sách Nhà nước về hỗ trợ phát triển thủy sản, gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị Quyết số 06-NQ/HU, ngày 24/11/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy (khóa X). (3) Phát động đẩy mạnh phong trào trồng cây xanh, trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ cây trồng, phòng, chống cháy rừng; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị số 29-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy (khóa IX) và sử dụng tiết kiệm nước sinh hoạt.(4) Đẩy mạnh các hoạt động quảng bá tiềm năng và xúc tiến đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ; triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động số 04-NQ/HU của Huyện ủy (khóa X) về phát triển du lịch đến năm 2020. (5) Lãnh đạo, chỉ đạo giữ chuẩn và nâng chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới xã, huyện theo hướng bền vững; xây dựng các tuyến đường văn minh và ánh sáng an ninh đúng thực chất; vệ sinh môi trường, gắn với tuyên tuyền, nâng cao nhận thức và tổ chức kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về vệ sinh môi trường.(6) Triển khai thực hiện có kết quả Chương trình hành động số 05-NQ/HU của Huyện ủy (khóa X) về huy động các nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đến năm 2020; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình: Gói thầu số 9 - Kè chống xói lở bảo vệ bờ biển, 02 hồ chứa nước Bắc đảo, đường giao thông từ ngã 03 cảng đến Đại đội 1 và một số trường học; kêu gọi đầu tư khu Thương mại - Dịch vụ Triều Dương, nhà máy xử lý rác; phối hợp các sở, ngành để sớm khởi công khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá huyện Phú Quý.

Về lĩnh vực văn hóa - xã hội: (1) Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; giảm tỷ lệ học sinh bỏ học dở chừng; có kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia theo lộ trình đến năm 2020. Tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, làm tốt công tác y tế dự phòng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, không để xảy ra dịch bệnh; đẩy mạnh tuyên truyền giảm mạnh tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên và ngăn chặn tệ tảo hôn. (2) Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Đảng, phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động xã hội thiết thực lập thành tích chào mừng 40 năm Ngày thành lập huyện (15/12/1977 - 15/12/2017). (3) Đẩy mạnh đào tạo nghề giải quyết việc làm cho lao động.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước, bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí: (1) Đổi mới phương pháp quản lý, điều hành của các cấp chính quyền trong huyện theo hướng tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước; quản lý chặt chẽ các quy hoạch, trật tự xây dựng, tài nguyên đất, nước ngầm, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và các cơ sở kinh doanh có điều kiện, các dịch vụ văn hóa, ngăn chặn kịp thời các tệ nạn xã hội phát sinh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. (2) Thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh năm 2017; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu cấp trên giao và bảo đảm chất lượng; tăng cường tuyên truyền, vận động con em cán bộ, công chức, viên chức tham gia nghĩa vụ quân sự. (3) Đẩy mạnh các hoạt động tuần tra, kiểm tra, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; quản lý chặt chẽ hoạt động tôn giáo; không để xảy ra trọng án và tai nạn giao thông gây chết người; hạn chế tai nạn lao động biển gây chết người; ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng lao động biển dưới độ tuổi theo quy định. (4) Tiếp tục duy trì công tác tiếp công dân, giải quyết tốt đơn, thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân và không để đơn thư tồn đọng, không để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp. Đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử các loại tội phạm đúng quy định của pháp luật, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm. (5)Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo Chỉ thị số 27-CT/TU, Chỉ thị số 30-CT,TU và Chỉ thị số 40-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII), gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và phát huy trách nhiệm “nêu gương” của cán bộ, đảng viên, “gương mẫu thực hiện” của người đứng đầu theo Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI).

Lãnh đạo tổ chức thành công đại hội các đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng, nhiệm kỳ 2017 - 2022;tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua yêu nước năm 2017; triển khai nhiệm vụ trọng tâm, phong trào thi đua yêu nước năm 2018.

Tự hào về Đảng quang vinh, về Bác Hồ vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng và mỗi người dân càng thấy rõ hơn bao giờ hết trách nhiệm to lớn là tiếp tục làm cho Đảng ta mãi mãi xứng đáng là ngọn cờ tiên phong của giai cấp và của dân tộc, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, củng cố niềm tin yêu của nhân dân, nhanh chóng đưa nước ta thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, thực hiện bằng được mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Để làm được điều đó, Đảng ta không ngừng tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo về mọi mặt để đủ sức lãnh đạo cách mạng nước ta phát triển không ngừng. Đó không chỉ là yêu cầu tự thân của Đảng, mà còn là yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế./.

KỲ DANH


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Quảng cáo

 

logo minh sua 1 4 2014

logo 111

logoanphu1

loi phat copy

logo truong huy

MATTRUOCHOANGLONG

long vi 2013 1

tc 

hongngoi

Thồng kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay1810
mod_vvisit_counterHôm qua1457
mod_vvisit_counterTất cả1701633

Bản quyền thuộc UNBD Huyện Phú Quý.
Trụ Sở: Thôn Quý Thạnh – xã Ngũ Phụng – huyện Phú Quý – tỉnh Bình Thuận
Điện thoại :062.769501. Fax: 062.769217
Phát triển bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)