Lịch công tác

An toàn thông tin

giaymoi1 06

giaymoi1 10

giaymoi1 14

giaymoi1 16

Thư viện ảnh

ngoitnguong1

Gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị các cấp và các đơn vị, địa phương trong huyện đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nhất là tập trung nghiên cứu, học tập, sinh hoạt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”. Những nội dung chủ yếu của Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) là sự tiếp nối của Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) nhưng với nội hàm rộng hơn, sâu sắc hơn để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh và đạt hiệu quả thiết thực trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Nhận thức xác định, đẩy mạnh việc quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị là giải pháp hữu hiệu để xây dựng và củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng và hệ thống các giá trị đạo đức xã hội tốt đẹp mà cốt lõi là giá trị đạo đức vì con người, vì cộng đồng, xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh...

Để việc quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 trên địa bàn huyện được đồng bộ, có chất lượng, hiệu quả thiết thực; các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, đơn vị, địa phương trong huyện cần quan tâm chỉ đạo và tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc nội dung chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng nước ta. Trong đó, chú trọng xây dựng kế hoạch thực hiện của tập thể và cá nhân “gương mẫu”, “tự giác” thực hiện bảo đảm thiết thực, hiệu quả; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ chính trị và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ở tổ chức, đơn vị, địa phương mình; tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, bức xúc kéo dài, những vấn đề phát sinh mới mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; xây dựng các mô hình, điển hình về học tập và làm theo Bác; phát hiện, biểu dương kịp thời các điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt trong các lĩnh vực đời sống xã hội, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.Quá trình thực hiện phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí để củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời, lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải nêu cao trách nhiệm, gương mẫu, tự giác đi đầu trong học tập và làm theo Bác để quần chúng nhân dân noi theo./.

Kỳ Danh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Quảng cáo

 

logo minh sua 1 4 2014

logo 111

logoanphu1

loi phat copy

logo truong huy

MATTRUOCHOANGLONG

long vi 2013 1

tc 

hongngoi

Thồng kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay1364
mod_vvisit_counterHôm qua1656
mod_vvisit_counterTất cả1735553

Bản quyền thuộc UNBD Huyện Phú Quý.
Trụ Sở: Thôn Quý Thạnh – xã Ngũ Phụng – huyện Phú Quý – tỉnh Bình Thuận
Điện thoại :062.769501. Fax: 062.769217
Phát triển bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)