Lịch công tác

An toàn thông tin

giaymoi1 06

giaymoi1 10

giaymoi1 14

giaymoi1 16

Thư viện ảnh

ngoitnguong1

Phú Quý: Triển khai học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện 3 Chương trìnhhành động của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII)

Thực hiện văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời ban hành kế hoạch triển khai việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện 3 Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII); với mục đích nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân; qua đó, tập trung triển khai thực hiện, đưa các Chương trình hành động của Tỉnh ủy đi vào thực tiễn của đời sống xã hội; theo đó, yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong huyện tổ chức học tập, quán triệt và triển khai các Chương trình hành động của Tỉnh ủy bảo đảm thực chất. Quan tâm đúng mức công tác kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả triển khai thực hiện gửi về cấp ủy cấp trên đúng yêu cầu, thời gian quy định.

Quá trình học tập, quán triệt, các báo cáo viên tập trung vào việc phân tích làm rõ mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nêu trong các Chương trình hành động của Tỉnh ủy; đồng thời, cần cung cấp thêm thông tin tổng quát các nội dung liên quan đến việc triển khai các Chương trình hành động của Tỉnh ủy.

Để phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, Văn phòng Huyện ủy có trách nhiệm cung cấp các tài liệu (3 Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII), gồm có: (1)Chương trình hành động số 31-CTr/TU về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; (2)Chương trình hành động số 32-CTr/TU về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; (3) Chương trình hành động số 33-CTr/TU về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước).Theo kế hoạch, việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền được triển khai cụ thể, như sau:

- Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để nghiên cứu, học tập, quán triệt 3 Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Kế hoạch của Huyện ủy thực hiện các Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII); thành phần tham dự gồm các đồng chí: Thường trực Huyện ủy; lãnh đạo Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện; Huyện ủy viên. Tập thể lãnh đạo: Các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, các hội quần chúng, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang huyện, Trường THPT Ngô Quyền và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. Chuyên viên tổng hợp (là đảng viên) các ban của Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND & UBND huyện. Chủ tịch, các phó chủ tịch Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các xã; Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và trưởng các đoàn thể xã. Ban thường vụ các đảng ủy cơ sở; chi ủy các chi bộ cơ sở (trừ các đồng chí đã tham gia Hội nghị trực tuyến do tỉnh tổ chức); do đồng chí Bí thư Huyện ủy trực tiếp báo cáo, truyền đạt.Thời gian:01 buổi, hoàn thành trước ngày 20/10/2017.

- Đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã, Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy;Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội huyện chịu trách nhiệm tổ chức và trực tiếp báo cáo, truyền đạt tại các lớp học tập, quán triệt các Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Kế hoạch của Huyện ủy cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng. Thời gian mỗi lớp 01 buổi, hoàn thành trước ngày 30/10/2017 và báo cáo kết quả gửi Thường trực Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy) trước ngày 05/11/2017.

- Về công tác tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Huyện ủy có trách nhiệm hướng dẫn, định hướng công tác tuyên truyền theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Để bảo đảm tốt việc triển khai, thực hiện, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo, yêu cầu đồng chí Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện tập trung triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch này, bảo đảm hoàn thành theo tiến độ và đạt mục đích, yêu cầu đã đề ra. Đồng thời, người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện các Chương trình hành động của Tỉnh ủy, hoàn thành và gửi về cấp ủy chi bộ nơi đảng viên đang tham gia sinh hoạt chậm nhất sau 05 ngày so với ngày học tập, quán triệt. Ban Tuyên giáo Huyện ủy có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai, thực hiện và tham mưu xây dựng báo cáo của Ban Thường vụ Huyện ủy để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đúng theo theo yêu cầu, quy định./.

KỲ DANH


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Quảng cáo

 

logo minh sua 1 4 2014

logo 111

logoanphu1

loi phat copy

logo truong huy

MATTRUOCHOANGLONG

long vi 2013 1

tc 

hongngoi

Thồng kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay608
mod_vvisit_counterHôm qua1656
mod_vvisit_counterTất cả1734797

Bản quyền thuộc UNBD Huyện Phú Quý.
Trụ Sở: Thôn Quý Thạnh – xã Ngũ Phụng – huyện Phú Quý – tỉnh Bình Thuận
Điện thoại :062.769501. Fax: 062.769217
Phát triển bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)