Lịch công tác

An toàn thông tin

giaymoi1 06

giaymoi1 10

giaymoi1 14

giaymoi1 16

Thư viện ảnh

ngoitnguong1

Phú Quý: Đẩy mạnh thực hiện công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới

Ban Thường vụ Huyện ủy vừa ban hành kế hoạch triển khai, chỉ đạo tổ chức quán triệt, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới; qua đó, nhằm giúp các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và nhân dân trong huyện nhận thức sâu sắc về mục đích, yêu cầu, nội dung, vị trí, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới; tuyên truyền nắm vững chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị ở địa phương để thực hiện, thúc đẩy phát triển kinh tế, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân. Việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền công tác thông tin cơ sở theo tinh thần đổi mới, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, từng cấp, từng ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương và phải tiến hành thường xuyên, liên tục, thiết thực, hiệu quả, góp phần tạo sự đồng thuận trong Đảng và toàn xã hội; kịp thời đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái.

Về nội dung, các cấp ủy đảng, chính quyền, đơn vị, địa phương tập trung quán triệt, phổ biến, tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư; Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg, ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ “về việc ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở”; Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; Hướng dẫn số 36-HD/BTGTU, ngày 31/5/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư. Quá trình thực hiện chú ý tuyên truyền những kết quả đạt được; những khó khăn, hạn chế, tồn tại trong công tác thông tin cơ sở thời gian qua; nguyên nhân và kinh nghiệm.Tăng cường tuyên truyền, quán triệt sâu sắc quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin cơ sở được nêu trong Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, các cơ quan thông tin, tuyên truyền, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin cơ sở. Chú trọng tuyên truyền nhân rộng những điển hình, nhân tố mới, kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở; đấu tranh, phê phán những biểu hiện tiêu cực, hoặc thông tin không chính xác, làm hạn chế kết quả hoặc gây cản trở công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới.

KỲ DANH


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Quảng cáo

 

logo minh sua 1 4 2014

logo 111

logoanphu1

loi phat copy

logo truong huy

MATTRUOCHOANGLONG

long vi 2013 1

tc 

hongngoi

Thồng kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay1756
mod_vvisit_counterHôm qua1457
mod_vvisit_counterTất cả1701579

Bản quyền thuộc UNBD Huyện Phú Quý.
Trụ Sở: Thôn Quý Thạnh – xã Ngũ Phụng – huyện Phú Quý – tỉnh Bình Thuận
Điện thoại :062.769501. Fax: 062.769217
Phát triển bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)